interpreting - Microphone and switchboard in an simultaneous interpreter booth

Sinchroninis vertimas – tai vertimas, kai vertėjai (vienu metu ne mažiau nei 2 vertėjai) dirba nelaidžioje garsui kabinoje. Pranešėjas / kalbėtojas salėje kalba į mikrofoną, vertėjai jo sakomus žodžius girdi per ausines ir beveik tuo pat metu, pasikeisdami kas 20 ar 30 minučių, persako mintį kita kalba į mikrofoną.

Sinchroninis vertimas žodžiu – labai ypatingas procesas, kurio metu vertėjo galvoje vienu metu vyksta keli, atrodytų, nesuderinami veiksmai: klausymas, vertimas, kalbėjimas. Verčiant sinchroniniu būdu vertėjui būtina sutelkti 100 proc. dėmesio. Būtent todėl, siekiant užtikrinti vertimo sklandumą ir vientisumą, samdomi 2 vertėjai žodžiu.