Business person taking not in the meeting

Nuosekliojo vertimo metu vertėjas, būdamas šalia kalbančiojo, klauso ir atkartoja jo kalbą kita kalba. Šiuo atveju kalba yra verčiama frazėmis (2-3 sakiniais) arba fragmentais (verčiama 5-15 minučių teksto). Kalbant kalbančiajam, vertėjas ranka užsirašo tam tikrą informaciją – skaičius, datas, vardus, loginius ryšius tarp fragmentų – kad galėtų ją tiksliai pakartoti kita kalba.

Nuoseklusis vertimas žodžiu paprastai naudojamas derybų, pasitarimų metu, dažnai užsakomas techniniams mokymams, mažesniems seminarams, kai būtina itin tiksliai perteikti reikšmę.