Medicininės srities tekstus verčia tik atitinkamą išsilavinimą įgiję ir užsienio kalbą puikiai mokantys specialistai arba profesionalūs vertėjai, turintys ne mažesnę nei 4 metų medicininių vertimo patirtį. Verčiant šio pobūdžio tekstus, svarbu ne tik mokėti tiksliai pateikti informaciją kita kalba, bet ir suvokti kontekstą, specialius dokumentams taikomus reikalavimus, taikytinus etikos principus.

Teikiame šių medicininių tekstų vertimo paslaugas:

  • medicininės pažymos, ligos istorijos;
  • medicininių preparatų aprašymai, sudėtys, vartojimo nurodymai ir kt.;
  • medicininės įrangos instrukcijos;
  • kiti medicininiai dokumentai.