Visus UAB „Kalbos projektai“ vertimus atlieka vertėjai gerai suprantantys tekstą ir verčiamo teksto sritį. Visada vadovaujamės atitinkamais standartais, įstatymais, ES direktyvomis ir kitais verčiamų tekstų sritį reglamentuojančiais dokumentais. Kokybiškas vertimas priklauso ne tik nuo vertėjo patirties, bet ir vertimo projekto koordinavimo, ypač jei užsakomos ne tik vertimo, bet ir kompleksinės kalbinės paslaugos.

Vertimo raštu procesą sudaro šie etapai:

1 etapas.Susipažinimas su projekto technine užduotimi: išsiaiškinamas terminas, peržiūrimi pateikti versti dokumentai, kliento pateikta pagalbinė medžiaga ar vartotinų terminų sąrašas, išsiaiškinamas papildomų paslaugų poreikis (maketavimas, stilistinis redagavimas, teksto lokalizavimas ar globalizavimas).

2 etapas. Pasiruošimas vertimo projekto vykdymui: numatomi vertimo projekto tarpiniai terminai, atsižvelgiant į kliento poreikį gauti visą vertimą ar dalimis; parenkami vertimui atlikti tinkami vertėjai, redaktoriai, maketuotojai (jei ši paslauga yra užsakyta). Sukuriamas projekto klausimų šablonas, kuriame vertėjas gali derinti termino vertimą su redaktoriais, ekspertais ir klientais. Klientui pageidaujant, šiuo etapu sudaromas projekto tekstų terminų žodynėlis.

3 etapas. Vertimas: vertėjai verčia tekstą atsižvelgdami į kliento reikalavimus, naudodami standartines biuro programas ir (ar) specializuotas vertimo programas, pvz., „SDL Trados“, „MemoQ“, „Wordfast“ ir t.t.

4 etapas. Vertimo peržiūra: vertėjo atiduotą vertimą peržiūri kitas kalbos specialistas – vertėjas arba redaktorius. Šis etapas skirtas užkirsti kelią žmogiškajai klaidai, nuoseklumo trūkumui, neatitikimui tekstą reglamentuojantiems dokumentams. Tikriname viską – gramatiką, rašybą, žodyną, teksto stilių, ar vertimo tekstas atitinka originalą pagal funkciją ir tikslą.

5 etapas. Vertėjo peržiūra: po 4 etapo tekstas grąžinamas vertėjo galutinei peržiūrai.

6 etapas (užsakius maketavimo paslaugą). Maketavimas: išverstas tekstas paruošiamas spaudai, naudojimui interneto svetainėse, jei klientas užsakė kompleksinę vertimo ir maketavimo paslaugą. Po maketavimo tekstas visada atiduodamas vertėjo galutinei peržiūrai, siekiant įsitikinti, kad maketavimo metu neatsirado nepageidaujamų formatavimo ar rašybos klaidų.

7 etapas. Projekto užbaigimas: projekto vadovas peržiūri, ar gauti, tvarkingi, nepažeisti visi išversti dokumentai.

Minėti etapai sudaro bazinį UAB „Kalbos projektai“ vertimo procesą.